Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op lichamelijke klachten die zijn veroorzaakt door werk.

Samen met u zorgen we dat u op een verantwoorde manier uw werk weer kunt oppakken. Onderdelen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld uw werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

We informeren, adviseren en behandelen u met als doel om klachten en ziekteverzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie-) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Dit alles met als doel u (weer) optimaal te laten functioneren in uw eigen arbeidssituatie.

Alle behandelingen